AKRÁLNÍ KOAKTIVAČNÍ TERAPIE (ACT) DLE PALAŠČÁKOVÉ ŠPRINGROVÉ

AKRÁLNÍ KOAKTIVAČNÍ TERAPIE (ACT) DLE PALAŠČÁKOVÉ ŠPRINGROVÉ

Metoda ACT využívá vzpěry o akrální části končetin v pohybových vzorech vývoje a jejich variantách. Pracuje také s principy biomechanicky uzavřených, otevřených kinematických řetězců a motorickým učením.

Metoda nabízí ucelený systém cvičení ve fyzioterapii, jde o vhodný způsob terapie pro jedince s potížemi pohybového aparátu. Aktivace pohybových vzorů při vzpěru o akrální části končetin v ACT napomáhá napřímení páteře, což umožňuje zkvalitnění posturálních a lokomočních funkcí jedince. Pohybové vzory aktivované v ACT mají vliv na psychofyziologické procesy jakými jsou myšlení, emoce, motivace a chování. Metoda je využívána v rámci prevence jako funkční rehabilitační trénink pohybových vzorů a v terapii pacientů širokého spektra klinických oborů.

Pravidelným cvičením podle této metody lze docílit:

  • napřímení a následné stabilizace páteře a končetin
  • změny svalového tonu
  • zlepšení koordinace
  • zvýšení kondice