Dočasné přerušení provozu specializované ambulantní péče fyzioterapeuta

Vážení klienti, 

Vzhledem k momentální situaci, vyhlášení vlády a možnosti přijmout také nějaké preventivní opatření jsem se rozhodla dočasně,

 a to na období
od pondělí 16.03.2020 do doby než vláda zruší mimořádná opatření ( předpokládáme, že Kurzy znovu otevřeme od 4. května)

uzavřít JS-Fyziopoint pro ambulantní provoz Fyzioterapie a Kurzy zdravá napřímená záda.
Pokud budete mít akutní obtíže kontaktujte mě na telefonu 774 844 426.

Aktuální informace můžete průběžně sledovat na webu www.js-fyziopoint.cz i mých facebook stránkách JS-Fyziopoint&JS-Fyziofit.

Individuální cvičení probíhající v prostorách provozovny JS-FYZIOPOINT řešte prosím se svým trenérem.  máme celkem 16 Kurzů zdravá napřímená záda z toho 2 pro začátečníky a 2 pro juniory. 

V  ostatních Kurzech jsou mírně pokročilí a pokročilí klienti, kteří nám stále zachovávají přízeň  děkujeme vám

Máte-li zájem o cvičení v dalším pololetí, využijte přihlášky, kterou najdete vlevo na liště s informacemi