V případě nemožnosti konání lekcí z důvodu vyšší, zejména výskytu nemoci covid-19 a s ní souvisejícími omezeními s konáními kurzů, např. při vyhlášení nouzového stavu, budou kurzy vedeny v internetovém prostředí online, aniž by to zakládalo nárok klientů na vrácení uhrazeného kurzovného. Ostatní pravidla pro účast a omlouvání z kurzů zůstávají nezměněna. 


NOVINKA - MFK METODA 

MFK je unikátní fyzioterapeutická metoda propojující znalosti a dovednosti fyzioterapeutů s nejmodernějším počítačovým softwarem. Pro fyzioterapeuta se v metodě MFK stává počítač nedílnou součástí jeho práce. Fyzioterapeut je díky němu schopen nalézt rychlejším a efektivnějším způsobem nejoptimálnější způsob terapie. Počítač ovšem neslouží pouze jako diagnostické zařízení, ale i jako navigátor dalšího postupu léčby.

Podle autorky systému MFK Martiny Končalové princip využití metody spočívá v diagnostických a léčebných znalostech vycházejících z ortopedie, fyzioterapie, neurologie, psychosomatiky, akupunktury i reflexologie. Na základě zjištěných, diagnostikovaných a vyhodnocených dat pomocí našeho speciálního softwaru zvolí terapeut vhodnou léčebnou techniku. 

MFK nabízí komplexní řešení

Jedinečnost  metody spočívá v nahlížení na kondici pacienta jako na celek. Je třeba mít na paměti, že k udržení funkčního pohybového systému, je nutné udržovat pohybový systém v rovnovážném stavu. Problémem klasických fyzioterapeutických metod je jejich nekomplexnost a zaměřování se pouze na konkrétní problém v lidském těle a neodstraňování jeho příčin, které v mnoha případech leží někde jinde. Program MFK je však schopný vyhodnotit velmi rychle příčinu problému v místě vzniku.

 


  KURZY ZDRAVÁ NAPŘÍMENÁ ZÁDA 

Máte-li zájem o cvičení v dalším pololetí, využijte přihlášky, kterou najdete vlevo na liště s informacem