Ceník JS-Fyziopoint

*Přístroj Podoskop a Podocam – objektivizační přístroj k vizualizaci typologie aker – diagnostika nohou (plochonoží, nerovnoměrné rozložení tlaků na ploskách apod.)

Ceník JS-Fyziofit

Platnost permanentky je 3 měsíce od jejího zakoupení.
Lekce je vyhrazena pouze pro Vás.

INDIVIDUALNÍ LEKCE – Pravidla zrušení lekce:
Termín individuální lekce lze zrušit 12 hodin předem telefonicky / SMS storno poplatek 0%.
12-6 hodin předem storno poplatek 50%.
5 a méně hodin předem storno poplatek 100% ceny.
U individuálních lekcí požadujeme obvykle zaplacení 1 lekce předem, tato platba slouží jako storno kauce a je vratná.

Platební podmínky:

Možnost platby hotově, fakturou, příspěvky FKSP.

Nejsem plátce DPH.
Nejsem smluvním partnerem zdravotních pojišťoven.

STORNO PODMÍNKY

Milí klienti, 
chceme vám vyjít vstříc, a proto pokud se ze zdravotního, organizačního nebo jiného důvodu nemůžete zúčastnit termínu kurzu nebo individuální lekce, dejte nám o tom vědět. Prosíme o zrušení vaší lekce nejpozději v níže uvedených časech před jejím začátkem, aby měli šanci přijít i další klienti a náhradníci.
Zrušení lekce kurzů, skupinových lekcí letního provozu a jednorázových akcí
Mgr. Jana Slusarčuková 774 844 426
Zrušení individuálních lekcí ( dle Vaší domluvy s trenérem)
Marie Svejštilová 604 503 315
Jan Kulhánek 774 225 067

KURZY

  • termín lekce lze zrušit 18 hodin předem telefonicky / SMS
  • při včasném zrušení lekce máte nárok na dvě náhrady v kterémkoliv volném námi nabízeném kurzu a termínu
  • náhrady se domlouvají vždy s p.Slusarčukovou
  • možnost výměny lekce s jiným klientem ( z Kurzů zdravá napřímená záda)
  • V případě nemožnosti konání lekcí z důvodu vyšší, zejména výskytu nemoci covid-19 a s ní souvisejícími omezeními s konáními kurzů, např. při vyhlášení nouzového stavu, budou kurzy vedeny v internetovém prostředí online, aniž by to zakládalo nárok klientů na vrácení uhrazeného kurzovného. Ostatní pravidla pro účast a omlouvání z kurzů zůstávají nezměněna

INDIVIDUALNÍ LEKCE

  • termín individuální lekce lze zrušit 12 hodin předem telefonicky / SMS storno poplatek 0%
  • 12-6 hodin předem storno poplatek 50%
  • 5 a méně hodin předem storno poplatek 100% ceny
    u individuálních lekcí požadujeme obvykle zaplacení 1 lekce předem, tato platba slouží jako storno kauce a je vratná

Mgr. Jana Slusarčuková, DiS., fyzioterapeutka, JS-Fyziopoint & JS-Fyziofit, Lhota pod Libčany 217, 50327 Lhota pod Libčany, IČO: 70180822

© 2021 All rights Reserved