JS-FYZIOPOINT


MGR. JANA SLUSARČUKOVÁ, DIS.

Absolventka:

- Vyšší odborné zdravotní školy v Hradci Králové,

obor Diplomovaný fyzioterapeut

- Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze,

obor Tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

Dřívější zaměstnání:

- PROINTEPO (MŠ a ZŠ pro děti s tělesným a kombinovaným postižením)

- ZŠ logopedická Hradec Králové

- MŠ, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové

- Soukromá praxe od roku 2004 doposud

Kurzy:

- Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů

- Certifikovaný kurz fyzioterapeutů v rehabilitační léčbě některých druhů funkční ženské sterility metodou Mojžíšové

- Kurz akrální koaktivační terapie - ACD, ACT I, ACT II, ACT III

- Kineziotaping - I, II a korekce

- DNS Sportovní kurz část "I", Rehabilitation Prague school

- DNS Sportovní kurz část "II", Rehabilitation Prague school

- DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků

- Kurz Cvičení na velkém míči, s overbally a labilními válci

- Propriofoot Concept

- Algoritmus a management terapie nohou u dětí od 2 do 17 let

- Fyzioterapie v gynekologii a porodnictví

- Odborné školení Použití BTL-6000 TR-THERAPY ve fyzioterapii a sportovní medicíně

- Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu 

- DNS Sportovní kurz část "III", Rehabilitation Prague school 

- Jóga ve fyzioterapii

- Instruktor Nordic Walkingu

- MFK metoda  terapeut


BC. PETRA NÁLEVKOVÁ ŽILKOVÁ

Absolventka Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Dřívější zaměstnání:

* Dětská léčebna Vesna, Jánské Lázně

* Léčebné lázně Bohdaneč a.s.

Nynější zaměstnání:

* Sportklinik s.r.o., Dříteč

* Externí spolupráce s JS-FYZIOPOINT (vedení kurzů Zdravá napřímená záda)

Kurzy:

* Posilování a strečink ve fyzioterapii (I,II,III), Rehaton, Praha

* Diagnostika a terapie kolenního kloubu, Rehalab Academy, Praha

* Kineziotaping, Pardubice

* DNS Sportovní kurz část "I", Rehabilitation Prague school

* DNS Sportovní kurz část "II", Rehabilitation Prague school

* DNS kurz pro instruktory dětských sportovních kroužků

* Fyzioterapie u dysfunkce pánevního dna a inkontinence 

* Fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství a po porodu 

* DNS Sportovní kurz část "III", Rehabilitation Prague school