Pravidla pro stornování


Milí klienti.

Chceme vám vyjít vstříc, a proto pokud se ze zdravotního, organizačního nebo jiného důvodu nemůžete zúčastnit termínu kurzu nebo individuální lekce, dejte nám o tom vědět. Prosíme o zrušení vaší lekce nejpozději v níže uvedených časech před jejím začátkem, aby měli šanci přijít i další klienti a náhradníci.

Zrušení lekce kurzů, skupinových lekcí letního provozu a jednorázových akcí

Mgr. Jana Slusarčuková 774 844 426

Zrušení individuálních lekcí ( dle Vaší domluvy s trenérem)

Marie Svejštilová 604 503 315

Jan Kulhánek 774 225 067

KURZY

- termín lekce lze zrušit 18 hodin předem telefonicky / SMS

- při včasném zrušení lekce máte nárok na dvě náhrady v kterémkoliv volném námi nabízeném    kurzu a termínu

- náhrady se domlouvají vždy s p.Slusarčukovou

- možnost výměny lekce s jiným klientem ( z Kurzů zdravá napřímená záda)

- V případě nemožnosti konání lekcí z důvodu vyšší, zejména výskytu nemoci covid-19 a s ní souvisejícími omezeními s konáními kurzů, např. při vyhlášení nouzového stavu, budou kurzy vedeny v internetovém prostředí online, aniž by to zakládalo nárok klientů na vrácení uhrazeného kurzovného. Ostatní pravidla pro účast a omlouvání z kurzů zůstávají nezměněna.

INDIVIDUALNÍ LEKCE

- termín individuální lekce lze zrušit 12 hodin předem telefonicky / SMS storno poplatek 0%

- 12-6 hodin předem storno poplatek 50%

- 5 a méně hodin předem storno poplatek 100% ceny

u individuálních lekcí požadujeme obvykle zaplacení 1 lekce předem, tato platba slouží jako storno kauce a je vratná