NAŠE TERAPEUTKY


PETRA KUBEJOVÁ


- fyzioterapeut

- odborná konzultace a posouzení psychomotorického vývoje dítěte od 0 do 3 let

- návrh terapie a zácvik správné manipulace a handlingu dítěte
- individuální dětská fyzioterapie

vzdělání: kurz Vojtovy reflexní terapie v RL Corpus v Olomouci, kurz Akrální koaktivační terapie v pediatrii

zkušenosti: maminka 3 dětí :), 10let praxe na dětské rehabilitaci FN HK (děti nedonošené, neurologicky nemocné apod.), 15 let praxe v rehabilitaci dětí s tělesným a kombinovaným postižením

KONTAKT:
+420 777 258 646


MGR. EVA ILLNER BACHMANOVÁ


- lektorka dětské jógy 
  (kurz pod CADJ/Česká asociace dětské jógy)

- zapojena do projektu Málá Jóga - cvičení  s onkologicky nemocnými dětmi

- speciální pedagog se zaměřením na logopedii a SVPU (specifické vývojové poruchy učení)

- pedagog pro I. stupeň ZŠ se specializací na     tělesnou výchovu
- Shift trénink - výcvik v SiT Systému - terapeutický výcvik (v současné době)

KONTAKT:

+ 420 721 354 621