POUŽÍVANÉ METODY

Při fyzioterapii používám následující metody (detailně popsány pod jednotlivými odkazy):

  • Metoda Ludmily Mojžíšové
  • Techniky měkkých tkání
  • Mobilizace páteře a periferních kloubů
  • Akrální koaktivační terapie (ACT) dle Palaščákové Špringrové
  • Cvičení s velkým míčem a overballem
  • Cvičení s Flexi-barem
  • Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)